Trang chủ » TỔNG QUAN VỀ SINHALIT (SINHALITE)

TỔNG QUAN VỀ SINHALIT (SINHALITE)

TỔNG QUAN VỀ SINHALIT (SINHALITE)

Tên khoa học: đá sinhalit (sinhalite)

Thành phần MgAl(BO4)
Hệ tinh thể Trực thoi
Độ trong suốt Trong suốt đến đục
Dạng quen Dạng khối đặc sít, tinh thể hiếm
Độ cứng Mohs 6,5-7
Tỷ trọng 3,46-3,50
Cát khai Không
Vết vỡ Vỏ sò
Biến loại (màu sắc) Vàng nâu, lục nâu
Màu vết vạch Trắng
Ánh Thủy tinh
Đa sắc Rõ: lục/ nâu nhạt/ nâu tối
Chiết suất 1,665-1,712
Lưỡng chiết và dấu quang 0,036-0,042; âm
Biến thiên chiết suất Thấp (0,018)
Phát quang Không
Phổ hấp thụ 526,492,475,463,452
Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý

Nguồn gốc: Chưa được nghiên cứu rõ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *