Trang chủ » TỔNG QUAN VỀ ULEXIT (ULEXITE)

TỔNG QUAN VỀ ULEXIT (ULEXITE)

TỔNG QUAN VỀ ULEXIT (ULEXITE)

ulexit

Tên khoa học: đá ulexit (ulexite)

Thành phần NaCaB5O9 · 8H2O
Hệ tinh thể Ba nghiêng
Độ trong suốt Trong suốt, đục
Dạng quen Các tinh thể hình kim, tập hợp dạng sợi
Độ cứng Mohs 2-2,5
Tỷ trọng 1,65-1,95
Cát khai Hoàn toàn
Vết vỡ Không đều (dạng sợi)
Biến loại (màu sắc) Trắng, có hiệu ứng mắt mèo
Màu vết vạch Trắng
Ánh Ánh lụa
Đa sắc Không
Chiết suất 1,491-1,520
Lưỡng chiết và dấu quang 0,029; dương
Biến thiên chiết suất Không
Phát quang Lục vàng, lơ
Phổ hấp thụ Không đặc trưng
Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý

Nguồn gốc: Hình thành trong các bồn muối

Những nơi phân bố chính: Argentina, Chile, Canada, Kazakhstan, Nga và Mỹ.

 

ulexit

Ulexit trắng có hiệu ứng mắt mèo

ulexit

Ulexit thô hình thác nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *