Trang chủ » TỔNG QUAN VỀ STEATIT (STEATITE)

TỔNG QUAN VỀ STEATIT (STEATITE)

TỔNG QUAN VỀ STEATIT (STEATITE)

Tên khoa học: đá steatit (steatite)

Tên gọi khác: đá xà phòng (soapstone)

Thành phần Silicat magie ngậm nước
Hệ tinh thể Một nghiêng
Độ trong suốt Đục đến không thấu quang
Dạng quen Dạng khối đặc sít
Độ cứng Mohs 1
Tỷ trọng 2,50-2,80
Cát khai Không
Vết vỡ Đều
Biến loại (màu sắc) Vàng, phớt lục, nâu, phớt đỏ
Màu vết vạch Trắng
Ánh Sáp
Đa sắc Không
Chiết suất 1,550
Lưỡng chiết và dấu quang Không
Biến thiên chiết suất Không
Phát quang Không
Phổ hấp thụ Không đặc trưng
Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *