Trang chủ » TỔNG QUAN VỀ CANXEDON (CHALCEDONY)

TỔNG QUAN VỀ CANXEDON (CHALCEDONY)

TỔNG QUAN VỀ CANXEDON (CHALCEDONY)

canxedon, chalcedony

Tên khoa học: canxedon (chalcedony)

Thành phần SiO2
Hệ tinh thể Ba phương
Độ trong suốt Đục xỉn
Dạng quen Dạng khối
Độ cứng Mohs 6,5-7
Tỷ trọng 2,58-2,64
Cát khai Không
Vết vỡ Vỏ sò
Biến loại (màu sắc) Mã não (agate): tất cả các màu với cấu tạo giải đồng tâm.

Aventurin: màu lục, chứa các vảy mica.

Đá màu: màu lục tối chứa các đốm ngọc bích đỏ nâu.

Chrysoprase: màu lục.

Carnelian: màu da cam phớt đỏ.

Onyx: các dải thẳng màu nâu và trắng xen kẽ.

Màu vết vạch Trắng
Ánh Thủy tinh, ánh sáp
Đa sắc Không
Chiết suất 1,53-1,54
Lưỡng chiết và dấu quang 0,004-0,009
Biến thiên chiết suất Không
Phát quang Lơ trắng
Phổ hấp thụ Loại nhuộm màu lam: 690-660, 627
Tổng hợp và xử lý Chủ yếu được nhuộm bằng các màu khác nhau.

Nguồn gốc: Tạo thành trong các lỗ hổng trong nhiều loại đá khác nhau, đặc biệt là trong dung nham núi lửa. Phần lớn canxedon thành tạo ở nhiệt độ tương đối thấp, là sản phẩm kết tủa từ các dung dịch giàu SiO2. Canxedon còn là sản phẩm mất nước của opal.

Những nơi phân bố chính: Khắp nơi trên thế giới.

Agate mã não

Agate mã não: một biến thể của caxedon

aventurine

Aventurine xanh

chrysopras

Biến thể Chrysopras

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *