Trang chủ » TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA TINH THỂ ĐÁ QUÝ

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA TINH THỂ ĐÁ QUÝ

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA TINH THỂ ĐÁ QUÝ

tính đối xứng của tinh thể đá quý

Một đặc điểm quan trọng nhất của tinh thể là tính đối xứng, tức là tính chất lặp lại của những phần nhất định trong không gian. Để mô tả tính chất đối xứng của tinh thể người ta sử dụng các yếu tố đối xứng (hình 2.7)

Các yếu tố đối xứng trong tinh thể

Hình 2.7. Các yếu tố đối xứng trong tinh thể

Có ba yếu tố đối xứng chính là mặt đối xứng, tâm đối xứng và trục đối xứng.

Mặt đối xứng (mặt gương), ký hiệu là P, là mặt phẳng tưởng tượng chia tinh thể thành hai phần giống nhau như vật và ảnh trong gương (hình 2.7.a).

Tâm đối xứng, ký hiệu là C. Tinh thể có tâm đối xứng khi các mặt, các cạnh và các đỉnh tương ứng nằm đúng ở hai phía đối diện của một điểm trung tâm tưởng tượng trong tinh thể (xem hình 2.7.b).

Trục đối xứng (còn gọi là trục xoay), ký hiệu là L. Trục đối xứng là một đường thẳng tưởng tượng mà khi quay quanh nó 360°, tinh thể sẽ lập lại chính nó một số lần nhất định, gọi là bậc của trục. Trong tinh thể chỉ có các trục đối xứng bậc 2, bậc 3, bậc 4 và bậc 6 (xem hình 2.7.c).

L2: Trục bậc 2: lặp lại 2 lần (góc quay 180°)

L3: Trục bậc 3: lặp lại 3 lần (góc quay 120°)

L4: Trục bậc 4: lập lại 4 lần (góc quay 90°)

L6: Trục bậc 6: lặp lại 6 lần (góc quay 60°)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *