Trang chủ » TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA ĐÁ QUÝ DỊ HƯỚNG

TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA ĐÁ QUÝ DỊ HƯỚNG

TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA ĐÁ QUÝ DỊ HƯỚNG

tính chất quang học của đá quý dị hướng

Trong phần tính chất đá quý, màu sắc đá quý đã trình bày tất cả các tính chất quang học có thể có mặt trong bất kỳ một loại đá quý nào. Tuy nhiên, đá quý lại được chia thành hai nhóm là nhóm đẳng hướng quang học và nhóm dị hướng quang học. Trong đá quý đẳng hướng quang học, các tính chất quang học không thay đổi theo các phương khác nhau, trong khi trong đá quý dị hướng quang học tất cả tính chất quang học đều có thể thay đổi (ở mức độ khác nhau) theo các phương khác nhau trong cấu trúc tinh thể của chúng.

Tham khảo: Khái niệm hệ tinh thể trong đá quý

Tài trợ nội dung

Hiện tượng phân cực ánh sáng

Ánh sáng bình thường đều dao động theo mọi phương trong một mặt phẳng vuông góc với phương truyền sóng. Ánh sáng này gọi là ánh sáng không phân cực. Nhưng có một loại ánh sáng chỉ dao động theo một phương nhất định trong không gian theo phương truyền. Đó là ánh sáng phân cực. Để tạo ánh sáng phân cực người ta dùng một loại kính lọc gọi là kính lọc phân cực, mà khi đi qua nó ánh sáng chỉ còn dao động theo một phương do phương phân cực của kính lọc đó xác định.

Đặc tính quang học của đá quý dị hướng

Đá quý đẳng hướng quang học là các đá quý kết hợp tinh trong hệ lập phương và đá quý thuộc nhóm vô định hình (không kết tinh). Đá quý dị hướng quang học kết tinh trong tất cả các hệ tinh thể còn lại (bốn phương, sáu phương, ba phương, trực thoi, một nghiêng và ba nghiêng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *